Stålprofilsdörrar med glas

Stålprofilsdörrar

Vi tillverkar och monterar i egen regi olika typer av profildörrar & glaspartier i Schüco Jansen stålprofilsystem.

Dessa tillverkas i nedan valfritt profilsystem:

Economy 50, oisolerad profil passar där man inte har några större krav på värmeisolering. Element för invändigt bruk i uppvärmda utrymmen.
Kan även tillverkas i skyddsklass RC 3.

Janisol 60, Isolerad profil med bruten köldbrygga. Element i yttervägg.
Kan även tillverkas i skyddsklass RC 3

Janisol HI, högisolerad profil där man önskar extra låga U-värden och tjocka isolerglas.
Kan även tillverkas i skyddsklass RC 3.

Janisol Arte isolerad profil med tunna och smala profiler som ska likna industrifönster.
Kan även tillverkas i skyddsklass RC 3.

Janisol 2, brandklassade profiler upp till brandklass EI 30 samt rökgastäthet S200.
Kan även tillverkas i skyddsklass RC 3.

Janisol C4, brandklassade profiler upp till brandklass EI 60 samt rökgastäthet S200.
Kan även tillverkas i skyddsklass RC 3.

Janisol Viss, Glastakskonstruktioner.
Ytbehandlingar:
Lackerad stålprofil RAL alt NCS-skalan.
Rostfri borstad stålprofil.
Cortenstål som ytrostar.

Kontakta oss

info@stds.se
070 285 40 05

Besöksadress
Smista allé 28
141 74 Segeltorp

Leveransadress
Smista allé 28
141 74 Segeltorp